IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: kamil.hubner@skola-frysava.cz
kancelář: +420 566 619 240
Školní jídelna: +420 560 000 354
 

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 566 619 240


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

kamil.hubner@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   7:30 - 8:15
  2. hodina   8:25 - 9:10
  3. hodina  9:30 - 10:15
  4. hodina 10:25 - 11:10
  5. hodina 11:20 - 12:05
  6. hodina 12:30 - 13:15
  7. hodina 13:25 - 14:10

  Naše škola

  Několik kilometrů od Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, v malebné krajině Žďárských vrchů se nachází malá mateřská a základní škola...

  Najdete zde:

  • příjemné a bezpečné prostředí otevřené vzájemné komunikaci,

  • zkušené pedagogy, kteří umí pracovat s dětmi s individuálními vzdělávacími plány,

  • výchovu a vzdělávání v přirozené sociální skupině (věkově smíšené třídy),

  • navazující vzdělávání (bezproblémový přechod z mateřské do základní školy)

  plán akcí 2021/2022

  • 23.9. Individuální hovorové hodiny žák-učitel.rodič. 14-18 hod

  • 27.9. Kadov přírodovědná vycházka, poznávání přírodnin
    

  • 5.10. Brno VIDA, výukový program CO se děje v bříšku, celodenní exkurze, jízda vlakem

  • 27.9. 8.10. Redaktoři Novinek - beseda o textových úpravách....atd...IT placeno z projektu Šablony III

  • 14.10. předplatné divadla ve Žďáře nad Sázavou, termín nám upřesní

  • 14.-17. 10.  Environmentalní  projekt 72 hodin

  • 14.10. zavírání  školní zahrady

  • 19.10 Dům přírody Krátká

  • 18.10 Primární prevence 1.-3. ročník

  • 22.10. primární prevence 3.-5. ročník

  • 30.11. Vida Brno

  16.3. Exotická zvířata v ZŠ

  22.3. Technická herna na cestách aneb fyzika hrou Ždár nad Sázavou

  23.3. Divadlo ve ŽnS

  24.3. Třídní schůzky

  29.3. Začátek plaveckého výcviku ve ŽnS

  31.3. Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ

  20.4. Divadlo 1. ročník a MŠ ve ŽnS

  20.4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

  25.4. Divadlo ŽnS 2.-5. ročník

  28.4. Projektový den Vida Brno

  Otevírání zahrady dle předpovědi počasí, předpoklad 1. týden v květnu.

  5.5. Zápis do MŠ 

  23.-25.5. Školní výlet do Daňkovic

  26.5. Školní focení


  1.6. Den dětí

  3.6. Preventivní výukový program integrovaný záchranný systém (Policie, Hasiči)

  22.6. Zahradní slavnost