IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: reditelstvi@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  LOGOPEDICKÁ PREVENCE

  Smyslem logopedické prevence jako součásti celého výchovného procesu předškoláka je podpora přirozeného rozvoje komunikace včetně výslovnosti a minimalizace vzniku poruch řeči.

  V naší MŠ probíhá primární logopedická prevence v rámci třídy pravidelně v ranním kruhu a u vybraných dětí na základě depistáže pak jednou týdně v kroužku Povídálek, kterou odborně zaštiťuje speciálně pedagogické centrum Březejc. Logopedky z tohoto centra přijíždí na pravidelné návštěvy (2-3krát ročně), kdy u dětí provádí logopedickou depistáž či kontrolní vyšetření. Dětem, u kterých se projeví již výraznější řečové obtíže, je pak doporučena návštěva logopedické ambulance.

  Během prevence je dbáno na faktory, které řeč ovlivňují (prostředí, pohyb a především sluchové a zrakové vnímání). K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění, rozvoj artikulační obratnosti a fonematického slyšení, rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj vyjadřovací obratnosti, aktivní a pasivní slovní zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace.

  Nezbytná je spolupráce s rodiči – k předávání informací a námětů pro nutná pravidelná cvičení v domácím prostředí slouží nástěnka v šatně MŠ.