IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: hana.stulova@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  ZHODNOCENÍ AKTIVIT ZŠ A MŠ

  Měsíčník Novinky

  V letošním školním roce zaměřujeme svoji pozornost na sportovní zdatnost žáků v celoročním projektu Sportujeme s radostí. Letos jsme již absolvovali celodenní pobyt v okolní přírodě, kde jsme aktivity směřovali k prevenci - Člověk za mimořádných událostí. V zimním období jsme vyrazili na Fryšavský ledovec běžkovat, na Harusův kopec sjezdovat a opakovaně na Zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou bruslit. Výuku vedli trenéři v rámci projektu Tělocvik na ledě. Vzali jsme s sebou i předškoláčky a jejich rodiče.

  Pravidelně se setkávají předškoláci spolu se svoji maminkou v Edukativně stimulačních skupinkách, kde se s paní učitelkou ze základní školy věnují přípravě k zápisu. Cílem je bezproblémový vstup do základní školy. Zřizovatel Obec Fryšava velmi podporuje vzdělávání žáků z obce i okolních obcí a slibuje finanční příspěvek rodičům žáků, kteří nastoupí do fryšavské školy. Předpokládaný den Otevřených v základní škole bude 23.4.2020 a předpokládaný zápis 29.4. 2020. Uvidíme, zda nám to současná situace dovolí.

  Další naší celoroční aktivitou je podpora čtenářské gramotnosti žáků. Dvakrát do týdne v Televizním čtení mají žáci možnost číst připravený text ze své oblíbené knížky. Při této vzdělávací aktivitě se zaměřujeme na sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Všichni udělali obrovský pokrok v plynulém čtení, i naši prvňáčci krásně čtou.

  V únoru nás přijel navštívit pan učitel David Lorenz z Brna, který je metodikem prevence. V celodenním preventivním výukovém programu s využitím interaktivní tabule smysluplně zapojil žáky do stále aktuální problematiky Osobního bezpečí.

  V měsíci únoru jsme také uspořádali školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili všichni žáci naší školy. V porotě zasedli pan knihovník Zrůst, pan starosta Humlíček, pan ředitel Hübner, za kulturní komisi obce Fryšava paní Humlíčková a za rodiče paní Kadlecová. Porota vybrala nejlepší recitující v 1. kategorii: Elena Humlíčková, Anežka Dacerová, Adriana Kadlecová; ve 2. kategorii: Adéla Romeniuková, Ondřej Šedý, Petr Přikryl. Všichni jmenovaní postoupili do oblastního kola recitační soutěže v Novém Městě na Moravě, kde vzorně reprezentovali naši školu. Všem soutěžícím i porotcům děkujeme.

  Únorový měsíc byl v naší základní škole velice pestrý, připravovali jsme taneční a pohybové vystoupení na Pirátské odpoledne, které se konalo v sobotu 29.2.2020. Na hudbu Pirátů z Karibiku jsme společně my pedagogové i žáci školy v choreografii naší skvělé paní vychovatelky Heleny Německé předvedli souboj pohlaví. Každá z posádek „chlapecká i dívčí“ si vytvořila nádhernou loď. Moc jsme si užili také fotokoutek, odnesli jsme si úžasnou vzpomínku v podobě fotografie. Rozkaz kapitánů zněl jasně: Tvař se hrozivě!

  Mgr. Ilona Nosková

  Zavírání školní zahrady dne  16.10.

  Postupně dojídáme na ohni opečené a jako vždy vynikající uzeniny od fryšavské firmy Dacer a loučíme se poté,co jsme symbolicky „uzavřeli“ školní zahradu.

  Přitom v dopoledních hodinách nám vytrvalý déšť nadělal na čele nemalé vrásky pochybností nad osudem naší tradiční akce. “ No co“,řekli jsme si. Přizpůsobíme se počasí.Oheň rozdéláme provizorně v zahradním altánku a aktivity přesuneme do školní budovy.

  Kolem poledne však začalo být patrné,že se na zahradu vrátíme. Maminky, paní učitelky spolu i s některými dětmi okopávaly, plely, zametaly, shrabovaly a vozily listí na kompost. K tomu samozřejmě plál a praskal neodmyslitelný oheň ze zahradního ohniště dožadující se stále více své potravy v podobě lahodných špekáčků. Zatímco nahoře a venku se odehrávalo výše zmíněné, dole, ve sklepních prostorách školy se pár odhodlaných a zarputilých mužů snažilo přeskupit, přesunout, odstranit a v základu vyčistit od nepotřebných věcí místnost do blízké budoucnosti sloužící jako žákovská dílna vybavená keramickou pecí, pracovními stolky, sporákem, odpočinkovou zónou a prostorem pro vystavování. Závěr našeho setkání jsme spolu s malým občerstvením prožili v klidu, v pohodě a s pocitem sounáležitosti.

  Velice děkujeme všem dětem, žáků, pedagogům, provozním zaměstnancům i rodičům! Mgr. Kamil Hübner, ŘŠ

  V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TO ŽIJE... (ČLÁNEK DO FRYŠAVSKÉHO ZPRACOVAJE)

  V říjnu se žáci naší školy  zúčastnili výuky dopravní výchovy v NMNM. Teoretickou část jsme absolvovali v kulturním domě, praktické jízdy na dopravním hřišti. Většinou všichni žáci zvládli jízdu na výbornou. Škoda jen, že je to hřiště tak maličké...

  Snažíme se, aby naši žáci získali všeobecný přehled, proto se zaměřujeme na různorodé aktivity, které náš region umožňuje. Celoročně budeme navštěvovat Divadlo ve Žďáru nad Sázavou, kde hostují různá divadla z celé České republiky s dětskými programy.  V rámci předplatného jsme již viděli představení ELEKTRICKÝ EMIL (Divadlo AHA z Prahy). Žáky i pedagogy nadchly famózní herecké výkony, příběh o skutečném Emilu Kolbenovi nás všechny vtáhl do děje, písničky jsme si prozpěvovali ještě na zpáteční cestě.

  V pondělí 11.11. jsme navštívili knihovnu v NMNM, domluvili jsme si besedu na téma JIŘÍ ŽÁČEK. Velice milá knihovnice přednesla ukázky z knih, které autor J. Žáček napsal pro děti. V křížovkách i pracovních listech si žáci ověřili své znalosti, zahráli si také na básníky. Po besedě jsme měli příležitost se podívat do sekce dětské literatury, kde jsme se mohli začíst, případně prohlížet knížky, které nás zaujaly. Někteří z nás si v knihovně půjčili knížky pro četbu domů. Vypůjčili jsme si také knihy s vánoční tematikou do naší základní školy. Žáky nejvíce zaujaly knihy ZÁMEK PRINCE BORDELNÍČKA a ZÁMEK PRINCEZNY ČURBESKY.

  Svátek sv. Martina (po příjezdu z knihovny), jsme s žáky oslavili projektem PŘIJEL K NÁM MARTIN NA BÍLÉM KONI. Žáci se seznámili s legendou o svatém Martinovi, s pranostikami, naučili se zpívat písničku, v tělocvičně si zahráli koulovanou s papírovými koulemi a zacválali si na bílém koni. Pranostika se téměř vyplnila, následující den napadl sníh...

  Pro budoucí prvňáčky připravujeme edukativně stimulační skupinky ESS (PŘEDŠKOLÁČEK). Děti společně se svojí maminkou či tatínkem budou od ledna jedenkrát za 14 dní navštěvovat základní školu. Hravou formou pod vedením paní učitelky ze základní školy budou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které můžeme rozdělit do několika oblastí: jemná a hrubá motorika, řeč a myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace a početní představy. V Předškoláčku budeme všechny tyto funkce rozvíjet a prohlubovat, je to taková „nádstavba“ na činnosti, které v mateřské školce každodenně realizují. Přítomnost rodiče je velmi důležitá, získá zde náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekcí je motivací, radou i inspirací... Prioritou naší základní školy je nástup všech předškoláků, kteří navštěvují místní mateřskou školu. Prioritou je to i pro obec Fryšava pod Žákovou horou, která je zřizovatelem ZŠ a MŠ Fryšava. Obec školu finančně podporuje, což vnímáme velice pozitivně.  Můžeme tedy vyučovat žáky v úzkých skupinách věkově souznějících. Zastupitelé obce Fryšava pod Žákovou horou schválili příspěvek podporující prioritní nástup všech prvňáčků do naší základní školy. 

  Přijměte pozvání na Den otevřených dveří, přijďte se podívat na podnětné prostředí tříd, tělocvičny i nově vybudované dílny. Termín bude nejspíše v únoru...

   

  Mgr. Ilona Nosková